Coronamaatregelen per 6 november 2021

06 november 2021

Nieuwscategorieën COVID-19

Wat verandert er dan wel voor TC De Wiel? In principe niet zo heel veel. Het Corona Toegangsbewijs (CTB) is verplicht voor iedereen die het clubhuis binnen wil of gebruik wil maken van toiletten en/of doucheruimtes. Nieuw is dat dit nu ook geldt op het terras! Wij gaan hier niet actief op controleren maar kunnen wel steekproefsgewijs controle uitvoeren!