Contributie

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De tarieven voor het seizoen 2024 (periode 1 januari t/m 31 december 2024) zijn als volgt.

Senior lidmaatschap

Seniorleden vanaf 25 jaar betalen in 2024 € 147,50 voor het lidmaatschap.  

Junior lidmaatschap

Voor juniorleden zijn er drie categorieën en is er onderscheid tussen:

Leeftijd op 1 januari Normaal jeugdlid Gezinsjeugdlid
6-7-8 of 9 jaar € 49,00 € 40,00
10-11 of 12 jaar € 58,00 € 49,00
13-14-15 of 16 jaar € 67,00 € 58,00
Een nieuw jeugdlid kan het eerste jaar lid worden voor slechts € 15,00. Dit is éénmalig!

 

Voor gezinsjeugdlid kom je in aanmerking indien:
A- in het gezin reeds 2 seniorleden met volle contributie zijn
B- in het gezin reeds 1 seniorlid en 1 juniorlid met volle contributie zijn

Studententarief (17 t/m 24 jaar)

€ 110,00

Rustend lidmaatschap

Rustende leden (geen speelrecht) betalen in 2024 € 25,00 voor een lidmaatschap.

Tijdelijk lidmaatschap

  • Voor een periode van 3 maanden: € 60,00
  • Voor een periode van 6 maanden: € 95,00

Entreegeld

Nieuwe leden betalen een eenmalig entreegeld van € 5,00. Bent u ooit al eens lid geweest, dan is bij hernieuwde aanmelding geen entreegeld verschuldigd. Het lidmaatschapsjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. Besluit u in de loop van het jaar lid te worden dan wordt de contributie naar rato berekend.

Blessures

Bij zodanige blessures dat u niet meer in staat bent te tennissen krijgt u de gehele contributie minus de kosten van het rustend lidmaatschap terug, mits deze blessure gemeld wordt vóór 1 april. Andere peildata zijn 1 mei, 1 juni en 1 juli, telkens voor een gedeeltelijke restitutie. Na 1 juli kan geen aanspraak meer worden gemaakt op restitutie. Na de restitutie is het lid voor de rest van het jaar rustend lid.

Facturatie contributie

De facturen voor de contributie worden via KNLTB Collect verzonden. De factuur kan via iDEAL of automatische incasso (eventueel in 2 termijnen) worden voldaan. Het ledenpasje wordt uitgereikt zodra de betaling is ontvangen.