Introducé regeling

Leden van TC De Wiel hebben de mogelijkheid om maximaal 5 keer per jaar een introducé mee te nemen. Hiervoor gelden de volgende regels;

  1. Minimaal één lid van TC De Wiel moet meespelen.

  2. Een lid van TC De Wiel kan zowel in de monitor in de hal, als ook in de KNLTB.Club app aangeven samen met één of meerdere introducés een baan te willen boeken.

  3. De bijdrage voor het introduceren van een speler is €3,- per dag. Als de introducé binnen een periode van één maand besluit om lid te worden zal deze bijdrage éénmalig in mindering worden gebracht op de contributie. De introducé dient dit zelf aan te geven bij het aanmelden voor het lidmaatschap.

  4. De hoofdboeker krijgt achteraf een mailtje of sms’je met hierin een betaalverzoek/link met het verzoek de introducé bijdrage te betalen. De hoofdboeker in ten alle tijden verantwoordelijk voor de correcte afwikkeling hiervan. Het meenemen van introducés wordt maandelijks gecheckt in het systeem en betaling zal dus ook één keer per maand plaatsvinden.

  5. Het introducerende TC De Wiel lid is verantwoordelijk dat de introducé de door het bestuur opgestelde regels naleeft. Het actuele huishoudelijk reglement en het baanreglement zijn te vinden op de website van TC De Wiel.

  6. Het bestuur is gerechtigd af te wijken van dit reglement, dan wel te beslissen daar waar het reglement niet in voorziet.

De introducé regeling is vastgesteld door het bestuur te ’s Gravenmoer in januari 2021. In het geval van bijzondere of onvoorziene omstandigheden kan het bestuur afwijken van deze regeling.