Introducé regeling

Leden van TC De Wiel hebben de mogelijkheid om maximaal 5 keer per jaar een introducé mee te nemen. Hiervoor gelden de volgende regels;

  1. Minimaal één lid van TC De Wiel moet meespelen.

  2. Een lid van TC De Wiel kan zowel in de monitor in de hal, als ook in de KNLTB.Club app aangeven samen met één of meerdere introducés een baan te willen boeken.

  3. De bijdrage voor het introduceren van een speler is €3,- per dag. Als de introducé binnen een periode van één maand besluit om lid te worden zal deze bijdrage éénmalig in mindering worden gebracht op de contributie.

  4. Een introducé bijdrage kan door het introducerende lid van TC De Wiel worden afgerekend bij de bar. Mocht de bar gesloten zijn, dan krijgt de hoofdboeker achteraf een mailtje van de penningmeester met het verzoek de introducé bijdrage per bank over te maken. Het meenemen van introducés wordt maandelijks gecheckt in het systeem.

  5. Het introducerende TC De Wiel lid is verantwoordelijk dat de introducé de door het bestuur opgestelde regels naleeft. Het actuele huishoudelijk reglement en het baanreglement zijn te vinden op de website van TC De Wiel.

  6. Het bestuur is gerechtigd af te wijken van dit reglement, dan wel te beslissen daar waar het reglement niet in voorziet.

Deze regeling is vastgesteld door het bestuur en de ALV te ’s Gravenmoer in januari 2021.