Historie

De Oprichting
In 1977 werd door een aantal enthousiastelingen de voorzet gegeven om in 's Gravenmoer een tennisvereniging op te gaan richten. Na een enquête onder de bevolking bleek er voldoende animo in het dorp te zijn en op 27 oktober 1977 werd er een oprichtingsvergadering gehouden, waar 73 seniorleden en 22 juniorleden zich opgaven. In de maanden daarna werd hard gewerkt om een echte vereniging op te zetten en op 14 mei 1978 werd in de officiële registers ingeschreven dat per 1 april 1978 was opgericht "TC de Wiel" te 's Gravenmoer.

Tennispark TC de Wiel
De eerste periode na de oprichting moesten de leden hun partijtje spelen in de tennishal te Dongen of op de privé banen bij boer Smits is Waspik. In samenwerking met de gemeente ’s Gravenmoer werd in 1979 op sportpark ‘’Het Wiel’’ een tenniscomplex aangelegd. Dit complex bestond uit 4 gravelbanen, een oefenmuur en een minibaantje voor de jeugd. De banen werden gehuurd van de gemeente en de vereniging zorgde in de daaropvolgende jaren zelf voor de aanleg van kleedkamers, baanverlichting en een kantine die de toepasselijke naam ’t Keetje kreeg. De vereniging groeide gestaag en halverwege de jaren ´80 moest er zelfs een ledenstop worden ingevoerd.

Privatisering en renovatie
In het jaar 1997 werd de gemeente ’s Gravenmoer samengevoegd met de gemeente Dongen en kwam de vraag vanuit gemeente of TC De Wiel wilde privatiseren. Na een lange en moeizame onderhandeling kwam er in 2004 een akkoord tussen de vereniging en de gemeente. Onderdeel van dit akkoord was een financiële bijdrage van de gemeente aan een grondige rennovatie, welke eind 2004 zou aanvangen. In het voorjaar van 2005 werden er vier verlichte kunstgras banen opgeleverd en dit betekende dat de leden vanaf toen het hele jaar door konden tennissen. Het minibaantje is na de renovatie niet meer teruggekomen en de oefenmuur heeft een nieuwe locatie gekregen.

In 2005 werd besloten dat de accommodatie eveneens aan renovatie toe was en werd ’t Keetje gesloopt. Met medewerking van vele vrijwilligers werd in 2006 een volledig en modern paviljoen gebouwd dat uitzicht biedt op alle vier de banen en voorzien is van alle gemakken om het de leden en toeschouwers zo comfortabel mogelijk te maken.

De meest recente en grote renovaties vonden plaats in 2017 en 2018. In deze jaren zijn de vier banen op het park voorzien van een nieuwe kunstgrastoplaag en de hekwerken op het park compleet vernieuwd. Dit maakt TC De Wiel een moderne tennisvereniging die klaar is voor de toekomst.