Lidmaatschap opzeggen


Nieuwe wet opzegging lidmaatschap In 2010 is een wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en andere overeenkomsten. Deze wet is 1 december 2011 in werking getreden. Deze nieuwe regelgeving geldt niet voor verenigingen. Volgens de nieuwe wet moeten verenigingen er wel voor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Verenigingen hebben alleen de verplichting hun leden te wijzen op de manier waarop het lidmaatschap kan worden beëindigd en voor welke datum. Als de vereniging een website heeft dan moet de informatie over opzegging van het lidmaatschap op de hoofdpagina van de website worden gezet. Opzeggen voor 1 januari van het lopende verenigingsjaar via onderstaand afmeldingsformulier van TC de Wiel. Let op, u ontvangt binnen 48 uur een ontvangstbevestiging per e-mail, indien u deze niet ontvangt neemt u dan alstublieft - bij voorkeur 's avonds - telefonisch contact op met Dominique van Dijk, telefoon 0162-420191.
Lidmaatschap opzeggen